Kategoria: Biochemia

Co bada jonogram?

Co bada jonogram? Badanie jonogram obejmuje oznaczenie stężenia elektrolitów w surowicy krwi. Do badań tych zalicza się: Jednak nie zawsze określenie „jonogram” oznacza oznaczenie tych wszystkich parametrów. Z mojego doświadczenia….

Białka ostrej fazy

Białka ostrej fazy (BOF) to białka, które reagują na toczący się w organizmie stan zapalny. Są one bardzo cennym wskaźnikiem wykorzystywanym w diagnostyce laboratoryjnej wielu stanów chorobowych. Białka te dzieli….

Wartość krytyczna potasu

Co oznacza wartość krytyczna potasu? Jakie są wartości krytyczne potasu? Czym grozi krytyczne stężenie potasu? Co zrobić, gdy uzyskasz krytyczną wartość potasu? Wartość alarmowa, zwana inaczej wartość krytyczna to takie….

Obniżona albumina

Co to jest obniżona albumina? Jakie mogą być przyczyny obniżonego stężenia albuminy? Jak leczyć hipoalbuminemię? Co to jest obniżona albumina? Obniżona albumina oznacza, że stężenie albuminy u pacjenta jest poniżej….

Podwyższona bilirubina

Co oznacza podwyższona bilirubina? Jakie są normy dla bilirubiny? Jakie są objawy podwyższonego stężenia bilirubiny? Jakie mogą być przyczyny podwyższonej bilirubiny? Czy do oznaczenia bilirubiny trzeba być na czczo? Jak….

Obniżone stężenie kreatyniny

Co może oznaczać obniżone stężenie kreatyniny w surowicy? Ile kosztuje oznaczenie stężenia kreatyniny? Na początek chciałam zaznaczyć, że każdy wynik badania laboratoryjnego należy odnosić do całokształtu stanu pacjenta. Nie analizuje….

Bilirubina pośrednia u noworodków

Bilirubina pośrednia u noworodków to parametr wyliczany. Aby obliczyć stężenie bilirubiny pośredniej należy wykonać: oznaczenie stężenia bilirubiny całkowitej w surowicy oznaczenie stężenia bilirubiny bezpośredniej w surowicy Należy pamiętać, by oba….

Cholesterol nie-HDL

Czym jest cholesterol nie-HDL (nie-HDL-C)? Jak go oznaczyć? Jakie są wartości docelowe dla cholesterolu nie-HDL? Czym jest cholesterol nie-HDL? Cholesterol nie-HDL jest stosunkowo nowym parametrem występującym w diagnostyce laboratoryjnej. Nie-HDL….

Diagnostyka cukrzycy

W 2021 roku, jak co roku, Polskie Towarzystwo Diabetologiczne (PTD) wydało zalecenia kliniczne dotyczące chorych na cukrzycę, które opisują diagnostykę cukrzycy. W wytycznych umieszczono informacje, dzięki którym można potwierdzić wstępną….