Kategoria: Hematologia

MGUS stan przednowotworowy

MGUS to stan przednowotworowy występujący przed rozwinięciem się u pacjenta szpiczaka plazmocytowego, makroglobulinemii Waldenströma, amyloidozy bądź innego nowotworu układu chłonnego. Wystąpienie MGUS – gammapatii o nieokreślonym znaczeniu (ang. Monoclonal gammopathy….

RET-HE

RET-HE to hemoglobinizacja retikulocytów – parametr oferowany w badaniu poziomu retikulocytów przez firmę SYSMEX w niektórych analizatorach hematologicznych. W analizatorach ADVIA firmy SIEMENS parametr ten oznaczany jest jako CHr –….

Wysoki poziom erytrocytów

Jak stwierdza się wysoki poziom erytrocytów? Jakie są możliwe przyczyny wysokiego poziomu erytrocytów? W diagnostyce laboratoryjnej podczas wykonywania badania morfologii krwi dużo częściej spotyka się niski poziom erytrocytów niż wysoki….

Poikilocytoza erytrocytów

Czym jest poikilocytoza? Poikilocytoza – rodzaje zmian w krwinkach czerwonych. Poikilocytoza erytrocytów – kiedy występuje? Jakie badanie zlecić w celu wykrycia poikilocytozy? Czym jest poikilocytoza? Poikilocytoza jest to występowanie krwinek….

Echinocyty

Jak wyglądają echinocyty? Kiedy występują echinocyty? Fizjologicznie krwinki czerwone (erytrocyty) mają kształt dwuwklęsłego dysku. Dzięki takiej budowie mogą one skutecznie transportować tlen w naszym organizmie poprzez umiejętność przeciskania się nawet….

Leptocyty

Jak wyglądają leptocyty? Kiedy występują leptocyty? Fizjologicznie krwinki czerwone (erytrocyty) mają kształt dwuwklęsłego dysku. Dzięki takiej budowie mogą one skutecznie transportować tlen w naszym organizmie poprzez umiejętność przeciskania się nawet….

RE-LYMP

Co oznacza skrót RE-LYMP? Co oznacza podwyższone RE-LYMP? W badaniu morfologii krwi 5 diff może znaleźć się tajemnicze oznaczenie RE-LYMP, warto wówczas wiedzieć co kryje się pod tym skrótem. Jest….

Drepanocyty

Co to są drepanocyty? Kiedy występują drepanocyty? Jak wykryć obecność drepanocytów? Co to są drepanocyty? Prawidłowa krwinka czerwona (erytrocyt) jest komórką o kształcie dwuwklęsłego dysku. Taka budowa powoduje, że erytrocyt….

Akantocyty

Jak wyglądają akantocyty? Jaka jest możliwa przyczyna występowania akantocytów? Jakie konsekwencje może przynieść obecność akantocytów? Odpowiedź na te pytania uzyskasz czytając niniejszy post. Fizjologicznie krwinki czerwone (erytrocyty) mają kształt dwuwklęsłego….

Sferocytoza wrodzona

Czym jest sferocytoza wrodzona? Jak się dziedziczy sferocytoza wrodzona? Na czym polega sferocytoza wrodzona? Jakie są jej objawy? Czym jest sferocytoza wrodzona? Sferocytoza wrodzona to niedokrwistość hemolityczna. Inną nazwą tego….