Hemoliza w próbce

Hemoliza

Niektóre laboratoria umieszczają na sprawozdaniach z badań informację o treści hemoliza +, hemoliza ++, +++. Informacja ta generuje wiele pytań wśród pacjentów. Zaczynając od pytania „co to właściwie ta hemoliza?” przez pretensje „nie zlecałem tego badania, nie zapłacę za nie”! Co to właściwie ta hemoliza w próbce i co się z nią wiąże?

Co to jest hemoliza w próbce?

Hemoliza w próbce to rozpad czerwonych krwinek, który powoduje przedostanie się ich zawartości do osocza lub surowicy.

Jakie są rodzaje hemolizy?

 • Hemoliza in vivo występuje już w naczyniach krwionośnych pacjenta. Wywołana może być czynnikami chorobotwórczymi, chemicznymi oraz biologicznymi.
 • Hemoliza in vitro występuje w pobranych od pacjentach próbkach materiału biologicznego.

Jakie mogą być przyczyny hemolizy in vivo?

Przyczyn hemolizy in vivo:

 • anemia sierpowata
 • zatrucie ołowiem
 • wrodzona sferocytoza
 • odczyn hemolityczny
 • choroby autoimmunologiczne
 • niedobory enzymatyczne

Jakie mogą być przyczyny hemolizy in vitro?

Przyczyn hemolizy in vitro:

 • pobieranie próbek krwi strzykawką bez użycia metody próżniowej
 • zbyt mocne mieszanie i wytrząsanie próbki
 • przechowywanie próbki w nieodpowiedniej temperaturze (np. przemrożenie)
 • przechowywanie próbki krwi pełnej zbyt długo bez oddzielenia składników morfotycznych od surowicy/osocza

Jak można stwierdzić hemolizę w próbce?

Hemoliza w próbce jest widoczna dla ludzkiego oka przy stężeniu hemoglobiny w surowicy/ osoczu >200 mg/dl. Laboratoria coraz częściej korzystają z oznaczeń hemolizy wykonywanych przez analizatory. Takie oznaczenie powoduje zmniejszenie liczby błędów wynikających z przeoczenia próbek z hemolizą.

Hemoliza – jakie są metody jej oznaczania?

Pomiar absorbancji poprzez użycie próbki badanej oraz soli fizjologicznej,  metoda spektrofotometyczna.

hemoliza w próbce

Na jakie badania wpływa hemoliza w próbce?

Wpływa ona na wiele oznaczeń, nie sposób wymienić je wszystkie. Ma ona wpływ ma na oznaczenia stężenia potasu, żelaza, aminotransferaz, sodu , kwasu foliowego, witaminy D,  aktywności dehydrogenazy mlekowej, rozdział elektroforetyczny białek i inne.  Producenci odczynników w ulotkach metodycznych umieszczają informację jaki wpływ na dane oznaczenie ma hemoliza. Każde laboratorium powinno przeanalizować te zapisy i wdrożyć odpowiednie działania w przypadku wystąpienia hemolizy.

Czy moje badanie powinno być wykonane z próbki z hemolizą?

Takiej oceny dokonuje diagnosta laboratoryjny wydający wynik. Jeśli otrzymałeś informację o hemolizie, Twoje badanie nie mogło być wykonane. Może ona spowodować otrzymanie wyniku fałszywie zaniżonego lub podwyższonego. Dla Twojego dobra konieczne jest ponowne pobranie materiału w celu uzyskania wyniku zgodnego ze stanem Twojego zdrowia.

Dlaczego w punkcie pobrań nie zostałem poinformowany o hemolizie w próbce?

Tak się składa, że stwierdzenie hemolizy w próbce zaraz po pobraniu krwi nie jest możliwe. Dopiero po odwirowaniu próbki i oddzieleniu w niej osocza/surowicy hemoliza może zostać stwierdzona. Wirowanie próbki to etap, który odbywa się w laboratorium. Tylko nieliczne punkty pobrań posiadają wirówki, ale decyzja dotycząca odrzucenia próbki należy do diagnosty laboratoryjnego.

Czy warto umieszczać informację o hemolizie w próbce na sprawozdaniach badań?

Tutaj opinie są różne. Niektórzy uważają, że gdy diagnosta laboratoryjny zdecyduje się wydać wynik z próbki z hemolizą, bierze za wynik odpowiedzialność, jest jego pewien, a informacja o hemolizie nie powinna „wyjść” z laboratorium. Inni natomiast twierdzą, że to cenna informacja dla lekarza, gdyby miał on jakiekolwiek wątpliwości. Kolejną kwestią jest fakt, że jesteśmy tylko ludźmi, jeśli zdarzy się nam przeoczyć informację o hemolizie, a zostanie ona zawarta na sprawozdaniu z badań, fakt ten zaalarmuje pacjenta oraz jego lekarza. Niektórzy twierdzą też, że informacja o hemolizie na sprawozdaniach z badań generuje reklamacje i telefony pacjentów. Z moich obserwacji większość laboratoriów nie umieszcza takiej informacji z automatu, niektóre dopisują komentarze ręcznie, ale są też takie, które takie informacje przekazują pacjentom i lekarzom zawsze gdy analizator przekaże informacje o wykrytej nieprawidłowości.

Wspieraj autora na Patronite

Treści które mogą Cię zainteresować:

Zastrzeżenie: Treści umieszczone na stronie fremitus.pl służą celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią one porady medycznej, nie zastępują indywidualnej porady medycznej udzielanej przez lekarza. Informacje zawarte na stronie nie mogą być podstawą stawiania diagnozy i leczenia pacjenta – w tym celu należy skontaktować się z lekarzem.

Strona główna » Materiał biologiczny » Hemoliza w próbce

One thought on “Hemoliza w próbce

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.