Kategoria: Morfologia krwi

Kategoria morfologia krwi obejmuje swoim zakresem badanie elementów morfotycznych krwi.

Powszechnie znane i wykonywane badanie, które kryje wiele tajemnic. Morfologia krwi to bardzo ważne oznaczenie, które stanowi fundamentalną rolę w diagnostyce laboratoryjnej. Badanie to wykonuje się właściwie przy podejrzeniu każdej choroby. Dzięki morfologii krwi jesteśmy w stanie stwierdzić, czy w naszej krwi płynie odpowiednia ilość erytrocytów. Tym samym, czy dostarczamy naszym organom odpowiednią ilość tlenu.

W tej kategorii pragnę przybliżyć pacjentom, diagnostom laboratoryjnym, lekarzom i innemu personelowi medycznemu co oznaczają tajemnicze skróty, z czym wiąże się podniesiony, a z czym obniżony poziom parametrów morfologicznych.

Dużo obrazków, wiele cennej treści, krótkie i zwięzłe wyjaśnienia trudnych i mniej trudnych tematów.

Morfologia krwi z palca

Jak powszechnie wiadomo jedynym zalecanym materiałem biologicznym wymaganym do wykonania oznaczenia morfologii krwi jest krew pobrana z żyły – najlepiej ze zgięcia łokciowego. Nie zaleca się wykonywania badania z krwi….

PCT w morfologii

Co kryje się pod tajemniczym skrótem PCT w wynikach morfologii krwi? Czym PCT ma coś wspólnego z prokalcytoniną? Co oznacza podwyższony i obniżony poziom PCT? PCT w morfologii – co….

Małopłytkowość rzekoma

Czym jest małopłytkowość rzekoma? Jakie są jej przyczyny? Jak objawia się w badaniach laboratoryjnych? Jaki rozpoznać małopłytkowość rzekomą? Jakie jest postępowanie laboratoryjne? Czym jest małopłytkowość rzekoma? Małopłytkowość rzekoma, czyli pseudotrombocytopenia….

Anizocytoza erytrocytów

Co to jest anizocytoza erytrocytów? Jakie mogą być przyczyny anizocytozy erytrocytów? Jak w badaniach laboratoryjnych objawia się anizocytoza erytrocytów? Jakie badania należy wykonać, aby stwierdzić anizocytozę erytrocytów? Co to jest….