Ostatnie posty

Interpretacja zaburzeń RKZ

W tym poście znajdziesz materiał edukacyjny – interpretacja zaburzeń RKZ (równowagi kwasowo-zasadowej) na podstawie wyników badań gazometrii krwi. Informacje przygotowałam w formie fiszek do nauki do egzaminu specjalizacyjnego. Link do….

Hematologia cz. I – test

Hematologia cz. I – test – test ten służy sprawdzeniu i powtórzeniu wiedzy z zakresu diagnostyki laboratoryjnej. Swoim zakresem obejmuje ogromną dziedzinę jaką jest hematologia. Mam nadzieję, że dzięki testowi….

Jak wygląda hemoliza?

Hemoliza surowicy to proces, w którym dochodzi do rozpadu czerwonych krwinek (erytrocytów) krwi. Po wirowaniu próbki krwi hemoglobina uwolniona z czerwonych krwinek (erytrocytów) zostaje uwolniona do osocza lub surowicy. W….

Żelazo wartości referencyjne

Żelazo wartości referencyjne – w tym poście chciałam porównać wartości referencyjne prezentowane w ulotkach metodycznych różnych producentów testów diagnostycznych. Post ma charakter informacyjny. Pamiętaj, że wyniki badań laboratoryjnych należy interpretować….