Rekomendacje dotyczące diagnostyki laboratoryjnej

Rekomendacje dotyczące diagnostyki laboratoryjnej

Jedna z czytelniczek mojej strony zaproponowała mi, abym stworzyła miejsce, gdzie w łatwy, szybki i przejrzysty sposób będzie można odnaleźć wszelkie rekomendacje dotyczące diagnostyki laboratoryjnej. Jednak nie wszystkie rekomendacje są mi znane. Jeśli znasz jakieś, które nie zostały wymienione poniżej – zostaw komentarz w ankiecie na dole posta. Umieszczę rekomendacje jak najszybciej.

Spis wytycznych dotyczących diagnostyki laboratoryjnej

W celu łatwiejszego przeglądania wytycznych poniżej prezentuję spis. Linki i pełne tytuły rekomendacji/ wytycznych znajdziesz poniżej.

Biochemia

 • Wytyczne Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej i Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego dotyczące diagnostyki laboratoryjnej zaburzeń gospodarki lipidowej
 • Zalecenia Grupy Roboczej ds. Raportowania Wyników Elektroforezy Białek (RaWEB) surowicy Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej. 2023
 • Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń lipidowych w Polsce

Immunochemia

 • Wytyczne ESC 2020 dotyczące postępowania u pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi bez uniesienia odcinka ST
 • Zasady opieki nad osobami zakażonymi HIV
 • Choroby tarczycy w ciąży
 • Choroby tarczycy a zaburzenia płodności
 • Diagnostyka i leczenie raka tarczycy u chorych dorosłych

Hematologia

 • Badanie reaktywności płytek krwi

Toksykologia

 • Oznaczanie narkotyków w moczu metodami immunochemicznymi w medycznym laboratorium diagnostycznym
 • Oznaczanie alkoholi niespożywczych oraz metabolitów alkoholi we krwi i moczu pacjentów w medycznym laboratorium diagnostycznym. Oznaczanie etanolu w krwi i moczu pacjentów w medycznym laboratorium diagnostycznym.

Analityka ogólna

 • Zalecenia Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej dotyczące badania upostaciowanych elementów moczu w medycznym laboratorium diagnostycznym

Mikrobiologia

 • Zasady prezentowania wyników lekowrażliwości bakterii na leki przeciwdrobnoustrojowe – propozycje dla mikrobiologicznych laboratoriów diagnostycznych
 • Rekomendacje laboratoryjnej diagnostyki zakażeń przewodu pokarmowego bakteriami rosnącymi w warunkach tlenowych oraz mikroaerofilnych Rekomendacje laboratoryjnej diagnostyki zakażeń przewodu pokarmowego bakteriami rosnącymi w warunkach tlenowych oraz mikroaerofilnych
 • Mikrobiologiczna diagnostyka gruźlicy oraz zasady ochrony pacjentów i pracowników przed zakażeniami wywołanymi prątkami gruźlicy, Mikrobiologiczna diagnostyka gruźlicy oraz zasady ochrony pacjentów i pracowników przed zakażeniami wywołanymi prątkami gruźlicy
 • Rekomendacje diagnostyki, terapii i profilaktyki zakażeń układu moczowego u dorosłych

Genetyka

 • Zalecenia metodyczne dotyczące oceny mutacji genu EGFR oraz rearanżacji genu ALK w kwalifikacji chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca do terapii ukierunkowanych molekularnie

Proces przedanalityczny

 • Wspólne zalecenia European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM) Latin America Confederation of Clinical Biochemistry (COLABIOCLI) dotyczące pobierania krwi żylnej

Diagnostyka określonych patogenów i schorzeń

 • Diagnostyka laboratoryjna zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu C
 • Diagnostyka laboratoryjna zakażenia parvowirusem B19 u kobiet w ciąży
 • Diagnostyka laboratoryjna chorób odkleszczowych
 • Diagnostyka laboratoryjna DNA HPV w profilaktyce raka szyjki macicy
 • Schemat postępowania w skriningu podstawowym raka szyjki macicy

Inne

 • Rozpoznanie i leczenie akromegalii
 • Badania przesiewowe w ciąży: Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników oraz Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka dotyczące badań przesiewowych oraz diagnostycznych badań genetycznych wykonywanych w okresie prenatalnym.
 • POCT: Wytyczne dotyczące organizacji i zarządzania badaniami w miejscu opieki nad pacjentem (POCT)
 • Odpady medyczne: Postępowanie z odpadami medycznymi w medycznym laboratorium diagnostycznym.
 • Badania laboratoryjne w ciąży. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej

Biochemia – rekomendacje

Zaburzenia lipidowe

Solnica B, Sygitowicz G, Sitkiewicz D et al. Wytyczne Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej i Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego dotyczące diagnostyki laboratoryjnej zaburzeń gospodarki lipidowej. 2024. Diagn Lab.. (2024);60(1):1-24. https://doi.org/10.5604/01.3001.0054.4954.

LINK DO ZALECEŃ

Elektroforeza

Zalecenia Grupy Roboczej ds. Raportowania Wyników Elektroforezy Białek (RaWEB) surowicy Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej. 2023

LINK DO ZALECEŃ

Diagnostyka cukrzycy

Znajdziecie tu informacje o wartościach referencyjnych dla glukozy i hemoglobiny glikowanej.

Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2022 Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego

LINK DO ZALECEŃ

Na podstawie powyższych zaleceń opracowany został post: diagnostyka cukrzycy. Możesz w nim sprawdzić swoją wiedzę w teście.

Profil lipidowy

Znajdziesz tutaj informacje na temat wartości referencyjnych profilu lipidowego, a także wartości alarmowe.

Wytyczne PTL/KLRwP/PTK/ PTDL/PTD/PTNT diagnostyki i leczenia zaburzeń lipidowych w Polsce 2021

LINK DO WYTYCZNYCH

Zapraszam do postu, który opracowany został na podstawie powyższych wytycznych: wartości alarmowe – profil lipidowy. Dodatkowo możesz sprawdzić swoją wiedzę tutaj: Wytyczne diagnostyki zaburzeń lipidowych – TEST.


Immunochemia – rekomendacje

Troponina oznaczana metodą wysokoczułą

Wytyczne ESC 2020 dotyczące postępowania u pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi bez uniesienia odcinka ST Grupa robocza Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) do spraw postępowania u osób z ostrymi zespołami wieńcowymi bez uniesienia odcinka ST

LINK DO WYTYCZNYCH

Zasad opieki nad pacjentem zakażonym HIV

Polskie Towarzystwo Naukowe AIDS, Zasady opieki nad osobami zakażonymi HIV, Zalecenia Towarzystwa Naukowego AIDS 2023

LINK DO WYTYCZNYCH

Choroby tarczycy w ciąży

[Choroby tarczycy w ciąży: zalecenia postępowania Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, 2021

LINK DO ZALECEŃ

Choroby tarczycy a zaburzenia płodności

Choroby tarczycy a zaburzenia płodności — rekomendacje Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego

LINK DO REKOMENDACJI

Diagnostyka i leczenie raka tarczycy u chorych dorosłych

Diagnostyka i leczenie raka tarczycy u chorych dorosłych — Rekomendacje Polskich Towarzystw Naukowych oraz Narodowej Strategii Onkologicznej. Aktualizacja na rok 2022 — uzupełnienie]

LINK DO REKOMENDACJI

Aktualizacja zaleceń ogólnych dotyczących postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach neuroendokrynnych układu pokarmowego (rekomendowanych przez Polską Sieć Guzów Neuroendokrynnych)

LINK DO ZALECEŃ


Hematologia – rekomendacje

Zalecenia Sekcji Laboratoryjnej Diagnostyki Hemostazy Polskiego Towarzystwa Laboratoryjnej – badanie reaktywności płytek krwi

LINK OD ZALECEŃ


Toksykologia – rekomendacje

Oznaczanie narkotyków w moczu

Oznaczanie narkotyków w moczu metodami immunochemicznymi w medycznym laboratorium diagnostycznym – Rekomendacje Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, Warszawa 2021

LINK DO REKOMENDACJI

Oznaczanie alkoholi w tym etanolu

Oznaczanie alkoholi niespożywczych oraz metabolitów alkoholi we krwi i moczu pacjentów w medycznym laboratorium diagnostycznym. Oznaczanie etanolu w krwi i moczu pacjentów w laboratorium medycznym.
Rekomendacje Komisji ds. diagnostyki toksykologicznej KIDL, Grupy Roboczej ds. Toksykologii Kolegium Medycyny Laboratoryjnej, Konsultanta Krajowego w dziedzinie Toksykologii Klinicznej, Warszawa 2016
i Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych

LINK DO REKOMENDACJI

Na mojej stronie znajdziesz post opracowany na podstawie ww. rekomendacji – rekomendacje dotyczące oznaczania etanolu w moczu.


Analityka ogólna – rekomendacje

Ocena osadu moczu

Zalecenia Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej dotyczące badania upostaciowanych elementów moczu w medycznym laboratorium diagnostycznym, Stanowisko ekspertów opracowane na podstawie zaleceń Clinical and Laboratory Standards Institute oraz European Confederation of Laboratory Medicine

LINK DO ZALECEŃ


Mikrobiologia – rekomendacje

Prezentowanie wyników mikrobiologicznych

Zasady prezentowania wyników lekowrażliwości bakterii na leki przeciwdrobnoustrojowe – propozycje dla mikrobiologicznych laboratoriów diagnostycznych, Warszawa 02.11.2020

LINK DO REKOMENDACJI

Diagnostyka zakażeń układu pokarmowego

Rekomendacje laboratoryjnej diagnostyki zakażeń przewodu pokarmowego bakteriami rosnącymi w warunkach tlenowych oraz mikroaerofilnych Rekomendacje laboratoryjnej diagnostyki zakażeń przewodu pokarmowego bakteriami rosnącymi w warunkach tlenowych oraz mikroaerofilnych, Rekomendacje Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny i Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, Warszawa 2015

LINK DO REKOMENDACJI

Mikrobiologiczna diagnostyka gruźlicy

Mikrobiologiczna diagnostyka gruźlicy oraz zasady ochrony pacjentów i pracowników przed zakażeniami wywołanymi prątkami gruźlicy, Mikrobiologiczna diagnostyka gruźlicy oraz zasady ochrony pacjentów i pracowników przed zakażeniami wywołanymi prątkami gruźlicy. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc i Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, Warszawa 2014

LINK DO REKOMENDACJI

Zakażenia układu moczowego

Rekomendacje diagnostyki, terapii i profilaktyki zakażeń układu moczowego u dorosłych, Narodowy Instytut Leków, Warszawa 2015

LINK DO REKOMENDACJI


Proces przedanalityczny – rekomendacje

Pobieranie krwi żylnej

Znajdziecie tutaj procedury przed poraniem krwi, zasady pobierania próbek, procedury po pobraniu krwi. W rekomendacjach umieszczone zostały informacje dotyczące kolejności pobierania próbek krwi.

Wspólne zalecenia European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM) Latin America Confederation of Clinical Biochemistry (COLABIOCLI) dotyczące pobierania krwi żylnej rekomendowane przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych i Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej, Warszawa 2018

LINK DO REKOMENDACJI

Na podstawie rekomendacji został opracowany post: kolejność pobierania próbek krwi.


Genetyka medyczna – rekomendacje

Zalecenia – mutacje genu EGFR

Zalecenia metodyczne dotyczące oceny mutacji genu EGFR oraz rearanżacji genu ALK w kwalifikacji chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca do terapii ukierunkowanych molekularnie, komendacje Grupy Roboczej: Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych, Polskie Towarzystwo Chorób Płuc, Polskie Towarzystwo Onkologiczne, Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej, Polskie Towarzystwo Patologów
Polskie Towarzystwo Genetyki Człowiek, Warszawa 2014

LINK DO REKOMENDACJI


Diagnostyka określonych patogenów i schorzeń

Diagnostyka zakażenia wirusem HCV

Diagnostyka laboratoryjna zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu C, Rekomendacje Grupy Roboczej:
Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy
Zakład Higieny, Polskie Towarzystwo Wirusologiczne, Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej, Polska Grupa Ekspertów HCV5, Wydanie II

LINK DO REKOMENDACJI

Na podstawie powyższych rekomendacji opracowany został post – diagnostyka zakażenia wirusem HCV, w którym znajdziesz również test wiedzy.

Diagnostyka zakażenia parvowirusem B19

Diagnostyka laboratoryjna zakażenia parvowirusem B19 u kobiet w ciąży, Rekomendacje polskiej grupy ekspertów, 2014: Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny, Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Polskie Towarzystwo Medycyny Perinatalnej, Polskie Towarzystwo Wirusologiczne, Warszawa 2014

LINK DO REKOMENDACJI

Diagnostyka laboratoryjna chorób odkleszczowych

Diagnostyka laboratoryjna chorób odkleszczowych, Rekomendacje Grupy Roboczej: Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny,
Konsultant Krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych, Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Polskie Towarzystwo Wirusologiczne, Warszawa 2014

LINK DO REKOMENDACJI

Diagnostyka laboratoryjna DNA HPV

Diagnostyka laboratoryjna DNA HPV w profilaktyce raka szyjki macicy, Stanowisko ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego i Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych dr Agata Józefiak, dr Elżbieta Puacz, prof. dr hab. Witold Kędzia, prof. dr hab. Jan Kotarski, prof. dr hab. Ryszard Poręba

LINK DO REKOMENDACJI

Rak szyjki macicy

Schemat postępowania w skriningu podstawowym raka szyjki macicy Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (PTGiP) — czerwiec 2022 roku

LINK DO SCHEMATU


Inne rekomendacje

Rozpoznanie i leczenie akromegalii

Rozpoznanie i leczenie akromegalii — aktualizacja rekomendacji Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego

LINK DO REKOMENDACJI

Badania przesiewowe w okresie prenatalnym

Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników oraz Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka dotyczące badań przesiewowych oraz diagnostycznych badań genetycznych wykonywanych w okresie prenatalnym.

LINK DO REKOMENDACJI

POCT – rekomendacje

Wytyczne dotyczące organizacji i zarządzania badaniami w miejscu opieki nad pacjentem (POCT), Rekomendacje Grupy Roboczej: Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych Krajowy Konsultant ds. Medycyny Ratunkowej Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej, Warszawa 2014

LINK DO REKOMENDACJI

Odpady medyczne – rekomendacje

Odpady medyczne. Postępowanie z odpadami medycznymi w medycznym laboratorium diagnostycznym. Wydanie II Stan na dzień 10 grudnia 2020 (z uwzględnieniem wymagań związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania COVID–19). Rekomendacje Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.

LINK DO REKOMENDACJI


Badania laboratoryjne w ciąży

W poniższym rozporządzeniu znajdziesz informacje o badaniach, jakie należy wykonać w trakcie ciąży. Ustawa dzieli badania na określone tygodnie trwania ciąży.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej, Dziennik Ustaw Poz. 1756

LINK DO ROZPORZĄDZENIA

Na podstawie powyższego rozporządzenia opracowany został post: badania w ciąży.


Wasze propozycje – rekomendacje dotyczące diagnostyki laboratoryjnej

Poniżej umieszczona jest ankieta, w której możesz zostawić mi informację na temat rekomendacji, które nie zostały wymienione powyżej, a powinny pojawić się w niniejszym poście.

Wspieraj autora na Patronite

Treści które mogą Cię zainteresować:

Zastrzeżenie: Treści umieszczone na stronie fremitus.pl służą celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią one porady medycznej, nie zastępują indywidualnej porady medycznej udzielanej przez lekarza. Informacje zawarte na stronie nie mogą być podstawą stawiania diagnozy i leczenia pacjenta – w tym celu należy skontaktować się z lekarzem.

Strona główna » Dla diagnosty » Rekomendacje dotyczące diagnostyki laboratoryjnej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.