Skróty w morfologii – dla diagnosty

Skróty w morfologii - dla diagnosty

W niniejszym poście umieszczam wyjaśnienie skrótów dotyczących badania morfologii. Post skróty w morfologii – dla diagnosty opracowany został na podstawie instrukcji obsługi analizatorów hematologicznych różnych firm (źródła na końcu posta). Niektóre parametry są parametrami informacyjnymi dla użytkownika analizatora, nie są wydawane na sprawozdaniach z badań. Jednak warto wiedzieć co oznaczają.

Skróty w morfologii – podstawowe

 • WBC (white blood cells) – liczba krwinek białych (leukocyty)
 • RBC (red blood cells) – liczba krwinek czerwonych (erytrocyty)
 • HGB, Hb (hemoglobin) – stężenie hemoglobiny w krwi
 • HCT (hematocrit) – hematokryt – stosunek objętości erytrocytów do objętości krwi
 • MCV (mean corpuscular volume) – średnia objętość krwinki czerwonej
 • MCH (mean corpuscular hemoglobin) – średnia masa hemoglobiny w krwince czerwonej
 • MCHC (mean corpuscular hemoglobin concentration) – średnie stężenie hemoglobiny w erytrocytach
 • CH – zawartość hemoglobiny w krwinkach czerwonych
 • CHCM – średnia zawartość hemoglobiny w krwince czerwonej
 • PLT (platelets) – liczba płytek krwi (trombocytów)
 • RDW-SD (red blood cell distribution width) – odchylenie standardowe dla rozkładu objętości erytrocytów, wskaźnik rozrzutu wielkości erytrocytów
 • RDW-CV (red blood cell distribution width) – współczynnik zmienności rozkładu objętości erytrocytów, wskaźnik rozrzutu wielkości erytrocytów
 • PDW (okatekets distribution width)- Rozpiętość rozkładu objętości płytek krwi, wskaźnik anizocytozy płytek krwi
 • MPV (mean platelet volume) – Średnia objętość płytki krwi
 • P-LCR (platelet large cell ratio) – Wskaźnik dużych płytek krwi
 • PCT (plateletcrit) – Płytkokryt, trombokryt, stosunek objętości masy płytkowych do całkowitej objętości krwi
 • NEUT# (neutrophils) – Liczba granulocytów obojętnochłonnych
 • NEUT% (neutrophils) – Procentowy odsetek granulocytów obojętnochłonnych
 • LYMPH# (lyphocytes) – Liczba limfocytów
 • LYMPH% (lyphocytes) – Procentowy odsetek limfocytów
 • MONO% (monocytes) – Procentowy odsetek monocytów
 • MONO# (monocytes)- Liczba monocytów
 • EO% (eosinophils) – Procentowy odsetek granulocytów kwasochłonnych (eozynofile)
 • EO# (eosinophils) – Liczba granulocytów kwasochłonnych (eozynofile)
 • BASO# (basophils) – Liczba granulocytów zasadochłonnych
 • BASO% (basophils) – Procentowy odsetek granulocytów zasadochłonnych
 • MXD#, MID (middle cells) – Liczba zmieszanych populacji monocytów, bazofilów granulocytów kwasochłonnych (eozynofile), komórki które nie są neutrofilami i limfocytami
 • MXD% (middle cells) – Procentowy odsetek zmieszanych populacji monocytów, bazofilów i granulocytów kwasochłonnych (eozynofile), komórki które nie są neutrofilami i limfocytami
 • NRBC# (nucleated red blood cells)- liczba jądrzastych erytrocytów (erytroblastów)
 • NRBC% (nucleated red blood cells) – procentowy odsetek jądrzastych erytrocytów (erytroblastów)
 • IG# (immature granulocytes) – Liczba niedojrzałych granulocytów
 • Ig% (immature granulocytes) – Procentowy odsetek niedojrzałych granulocytów
 • LUC, LIC (large immature cells)- Liczba dużych niewybarwionych (niedojrzałych) komórek
 • %LUC, LIC% (large immature cells) – Odsetek dużych niewybarwionych (niedojrzałych) komórek
 • ALY (atypical lymphocytes) – liczba atypowych limfocytów
 • ALY% (atypical lymphocytes) – odsetek atypowych limfocytów

Skróty w morfologii – dla diagnosty – dodatkowe

 • AS-LYMP# – Liczba limfocytów o wysokiej fluorescencji syntezujących przeciwciała
 • AS-LYMP% – Procentowy odsetek limfocytów o wysokiej fluorescencji syntetyzujących przeciwciała
 • RE-LYMP# – liczba erytrocytów reagujących na infekcję wysoką fluorescencją
 • RE-LYMP% – procentowy odsetek erytrocytów reagujących na infekcję wysoką fluorescencją
 • NEUT-RI – Reaktywność neutrofili
 • NEUT-GI – ziarnistość neutrofilii
 • RET# – liczba retikulocytów
 • RET% – procentowy udział retikuloctów
 • IRF (immature reticulocytes fraction)- frakcja niedojrzałych retikulocytów (młode + średnio dojrzałe tj. HFR+MFR)
 • LFR (low fluorescence reticulocytes) – retikulocyty o niskiej fluorescencji (dojrzałe)
 • MFR (medium fluorescence reticulocytes) – retikulocyty o średniej fluorescencji (średnio dojrzałe)
 • HFR (high fluorescence reticulocytes) – retikulocyty o wysokiej fluorescencji (najmłodsze)
 • RET-He, Ret-Hb (reticulocyte hemoglobin equuivalent) – hemoglobinizacja retikulocytów
 • RBC-He – Ekwiwalent hemoglobiny w obszarze dojrzałych RBC
 • Delta-He – prametr wyliczany (RET-He – RBC-He)
 • HYPO-He – Stosunek liczby komórek w obszarze o niskim natężeniu czołowego światła rozproszonego w obszarze RBC (dojrzałych erytrocytów) na skatergramie RET do liczby dojrzałych erytrocytów
 • Hyper-He – Stosunek liczby komórek w obszarze o wysokim natężeniu czołowego światła rozproszonego w obszarze RBC (dojrzałych erytrocytów) na skatergramie RET do liczby dojrzałych erytrocytów
 • IPF – frakcja niedojrzałych płytek krwi
 • IPF# – liczba niedojrzałych płytek krwi we frakcji
 • PDWcv – współczynnik zmienności CV rozpiętości rozkładu objętości płytek krwi
 • PDWsd – odchylenie standardowe SD rozpiętości rozkładu objętości płytek krwi
 • PLCC – liczba dużych płytek krwi
 • PLCR – odsetek procentowy dużych płytek krwi
 • NR/W – liczba jądrzastych erytrocytów (NRBC) na 100 leukocytów
 • %rP – procent retikulopłytek

Wszystkich diagnostów laboratoryjnych zapraszam do sprawdzenia swojej wiedzy. W kategorii TESTY znajdziesz pytania na temat diagnostyki laboratoryjnej!

Źródła:

Automated Hematology Analyzer XN Series (XN-1500), Instrukcja Obsługi, Sysmex 12/2021

Instrukcja obsługi Alinity h-series, Abbott, 04-2022

Advia 560 Hematology System, Podręcznik operatora, 11-2020

2 thoughts on “Skróty w morfologii – dla diagnosty

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.