Tag: czas badanie HIV

Okno serologiczne HIV

W przypadku podejrzenia zakażenia wirusem HIV należy zlecić badania w określonym czasie po wystąpieniu zdarzenia, które mogło zakończyć się zakażeniem. Czas ten jest zależny od rodzaju stosowanego przez laboratorium testu….