Tag: policz score

SCORE kalkulator

Poniżej prezentuję kalkulator SCORE (POL-SCORE) opracowany zgodnie z Wytycznymi PTL/KLRWP/PTK/PTDL/PTD/PTNT Diagnostyki i leczenia zaburzeń lipidowych w Polsce 2021. Co to jest skala SCORE? Skala SCORE mówi nam o szacunku ryzyka….