Tag: wysoki potas fałszywy

Pseudohiperkaliemia

Czym jest pseudohiperkaliemia? Pseudohiperkaliemia to rzekomo podwyższone stężenie potasu w surowicy uzyskiwane w badaniach laboratoryjnych. Oznacza to, że na sprawozdaniu z badań laboratoryjnych uzyskujemy wartość stężenia potasu w surowicy wyższą….