Wydawanie dodatnich wyników HBsAg

Wydawanie dodatnich wyników HBsAg

W tym poście chciałabym porównać jak wygląda wydawanie dodatnich wyników HBsAg wg różnych producentów testów. Przy okazji chętnie dowiem się jak wygląda ta kwestia w Waszych laboratoriach. Tym samym będę wdzięczna za wypełnienie ankiety na końcu posta. Informacje na temat odpowiedzi będą udostępnione tutaj na stronie, a także na instagramie i facebooku – jak tylko zbierze się minimum 100 odpowiedzi. Zapraszam zarówno do pozostawiania komentarzy pod postem. Zarówno odpowiedzi w ankiecie, jak i komentarze są anonimowe.

Wartości poniżej maja charakter przykładowy – wybrałam instrukcje użytkowania dotyczące losowych analizatorów i odczynników określonych firm (Roche, Siemens, Abbott, Beckman Coulter). Nie należy się nimi posiłkować podczas wydawania wyników w Waszych laboratoriach – korzystajcie zawsze z aktualnych ulotek metodycznych dostarczonych przez producenta. Celem analizy ulotek jest porównanie sposobu wydawania wyników HBsAg innych niż ujemne.

Dodatkowo chciałam zwrócić uwagę na sposób przedstawiania wyników – prezentowaną przez producentów nomenklaturę, która nie zawsze jest jednoznaczna.

Wydawanie dodatnich wyników HBsAg – ROCHE

Stosowana nomenklatura w zakresie formy wydawania wyników: (próbka) niereaktywna, niejednoznaczna, reaktywna, powtórnie reaktywna, ujemna – nazewnictwo nieujednolicone

hbsag testowanie roche

Zasady wydawania wyników:

Wartość <0,9 COI – wynik niereaktywny – wydać wynik

Wartość ≥ 0.90 do < 1.0 – wynik niejednoznaczny – dwukrotne powtórzenie badania

 • jedno z dwóch powtórzeń ≥ 0.90 COI – wykonać test potwierdzenia HBsAg
 • dwa z dwóch powtórzeń ≥ 0.90 COI – wykonać test potwierdzenia HBsAG
 • dwa powtórzenia <0,9 COI – wydać wynik niereaktywny

Wartość COI ≥ 1.0 – próbka reaktywna – dwukrotne powtórzenie badania

 • jedno z dwóch powtórzeń ≥ 0.90 COI – wykonać test potwierdzenia HBsAg
 • dwa z dwóch powtórzeń ≥ 0.90 COI – wykonać test potwierdzenia HBsAg
 • dwa powtórzenia <0,9 COI – wydać wynik wynik niereaktywny

Wydawanie dodatnich wyników HBsAg – SIEMENS

Stosowana nomenklatura w zakresie formy wydawania wyników: ujemny, dodatni

HBSAG wydawanie wyników siemens

Zasady wydawania wyników:

Wartość < 1,0 Index – wynik ujemny – wydać wynik

Wartość ≥ 1 do < 50.0 Index – dwukrotne powtórzenie badania

 • jedno z dwóch dodatkowych powtórzeń ≥ 1 do – wykonać test potwierdzenia HBsAg
 • dwa z dwóch dodatkowych powtórzeń ≥ 1 do – wykonać test potwierdzenia HBsAg
 • dwa dodatkowe powtórzenia < 1 – wydać wynik ujemny

Wartość ≥ 50 Index – wynik dodatni – w przypadku, gdy test jest wykonywany jako samodzielne oznaczenie – wykonać test potwierdzenia HBsAg

Wydawanie dodatnich wyników HBsAg – ABBOTT

Stosowana nomenklatura w zakresie formy wydawania wyników: niereaktywna, reaktywna

hbsag abbott wydawanie wyników

Zasady wydawania wyników:

Wartość < 0,05 IU/mL – próbka niereaktywna – wydać wynik

Wartość ≥ 0,05 IU/mL – próbka wstępnie reaktywna, dwukrotne powtórzenie badania

 • jedno z dwóch dodatkowych powtórzeń ≥ 0,05 IU/mL- próbka powtarzalnie reaktywna – wykonać test potwierdzenia HBsAg
 • dwa z dwóch dodatkowych powtórzeń ≥ 0,05 IU/mL do – – próbka powtarzalnie reaktywna – wykonać test potwierdzenia HBsAg
 • dwa dodatkowe powtórzenia < 0,05 IU/mL – wydać wynik próbka niereaktywna

Wydawanie dodatnich wyników HBsAg – BECKMAN COULTER

Stosowana nomenklatura w zakresie formy wydawania wyników: próbka niereaktywna, próbka reaktywna

hbsag wydawanie wyników beckman coulter

Zasady wydawania wyników:

Wartość <0,9 S/CO – próbka niereaktywna – wydać wynik

Wartość ≥ 0.90 do < 1.0 S/CO – wynik w szarej strefie – dwukrotne powtórzenie badania

 • jedno z dwóch powtórzeń ≥ 1.00 S/CO – wykonać test potwierdzenia HBsAg
 • dwa z dwóch powtórzeń ≥ 1.00 S/CO – wykonać test potwierdzenia HBsAG
 • dwa powtórzenia < 1.00 S/CO- wydać wynik próbka niereaktywna

Wartość ≥ 1.00 S/CO – próbka reaktywna – dwukrotne powtórzenie badania

Próbka reaktywna w pierwszym teście powinna zostać odlana do innej probówki i odwirowana przez 15 minut przy 3000 g, supernatant powinien zostać odlany.

 • jedno z dwóch powtórzeń ≥ 1.00 S/CO – wykonać test potwierdzenia HBsAG
 • dwa z dwóch powtórzeń ≥ 1.00 S/CO – wykonać test potwierdzenia HBsAG
 • dwa powtórzenia ≥ 1.00 S/CO- wydać wynik próbka niereaktywna

Wydawanie wyników innych niż ujemne – podsumowanie

Jak widać w powyższej tabeli – zasady postępowania nie różnią się zbyt mocno, jeśli chodzi o wyniki inne niż ujemne. Nomenklatura jest różna, często nieujednolicona.

WYDAWANIE WYNIKÓWROCHESIEMENSABBOTTBECKMAN COULTER
szara strefaTAKNIENIETAK
powtórzenie testu HBsAg po uzyskaniu wyniku nieujemnegoTAK, dwukrotneTAK, tylko w określonym zakresie, >50 Index nie ma koniecznościTAK, dwukrotneTAK, dwukrotne
nomenklaturaniejednolita: niereaktywna, niejednoznaczna, reaktywna, powtórnie reaktywna, ujemnaujemny, dodatnipróbka niereaktywna, próbka reaktywnapróbka niereaktywna, próbka reaktywna
dodatkowe czynnościbrakbrakbrakPróbka reaktywna w pierwszym teście powinna zostać odlana do innej probówki i odwirowana przez 15 minut przy 3000 g, supernatant powinien zostać odlany.
zalecenie wykonania testu potwierdzeniaTAKTAKTAKTAK
czy producent oferuje test potwierdzeniaTAKTAKTAKTAK

Co zatem robić, gdy po przejściu wszystkich kroków otrzymamy wynik reaktywny, czy też dodatni? Czy taki wynik można wydać? Czy należy wykonać test potwierdzenia?

Moim zdaniem takiego wyniku nie powinno się wydawać. Postępowanie powinno być takie samo jak w przypadku dodatnich wyników HIV – dorejestrować test potwierdzenia, nie wydawać testu przesiewowego, pacjentowi wydać wynik testu potwierdzenia bez obciążania go dodatkowymi kosztami. Jeśli laboratorium nie zdecydowało się na takie postępowanie – wówczas należałoby dodać komentarz do badania np. “wynik badania nie jest ostateczny – należy go potwierdzić testem potwierdzenia HBsAg” – chociaż ja osobiście po otrzymaniu takiego wyniku zgłosiłabym reklamację – nieostateczny wynik, co to jest, czy należy go wydawać pacjentowi?

Zapraszam do ankiety poniżej – podziel się tym, jak postępuje się w laboratorium, w którym pracujesz!

Wydawanie wyników HBsAg – podsumowanie ankiety

Poniżej umieszczam ankietę o której wspominałam na początku posta. Zapraszam serdecznie do udzielenia odpowiedzi.

Chcesz zobaczyć jak odpowiadały inne osoby udzielające odpowiedzi na pytania w teście? Pragniesz sprawdzić jak wypadasz na tle innych? Sprawdź to – wyniki testów z diagnostyki.

Wydawanie wyników HBsAg – ankieta

Poniżej prezentuję wyniki ankiety po uzyskaniu 104 odpowiedzi.

Czy w twoim laboratorium wykonuje się badanie: wykrywanie antygenu HBsAg?

hbsag ankieta
 • 98,1% (102 odpowiedzi) – TAK
 • 1,9% (2 odpowiedzi) – NIE

Czy w przypadku uzyskania wyniku nieujemnego badania HBsAg powtarzasz badanie?

hbsag ankieta
 • 46,2% (48 odpowiedzi) – TAK, dwukrotnie
 • 34,6% (36 odpowiedzi) – TAK, jednokrotnie
 • 9,6% (10 odpowiedzi) – NIE
 • 1,9% (2 odpowiedzi) – ponowne pobranie
 • 1% (1 odpowiedź_- zaleca się wykonanie testu potwierdzenia
 • 1% (1 odpowiedź) – tak, ale megodą innego producenta
 • 1% (1 odpowiedź)- zależy od wysokości miana
 • 1% (1 odpowiedź) – powtarzana tylko szara strefa
 • 1% (1 odpowiedź) – jeden raz z tej samej próbki, drugi – z nowego pobrania
 • 1% (1 odpowiedź) – jednokrotnie, po wykluczenie WZW B lub szczepienia w wywiadzie
 • 1% (1 odpowiedź) – Używamy odczynników Roche, w praktyce powtarzamy co najmniej raz. jeśli COI jest wysokie np. 100 wystarczy 1 krotne powtórzenie, jeśli niższe, bliżej wartości granicznych powtarzamy 2x
  1% (1 odpowiedź) – Powtarza się jednokrotnie oraz wykonuje test neutralizacji jeśli wynik ponownie wyjdzie dodatni. Wydaje się wynik test na HBsAg dodatni oraz test neutralizacji w zależności od otrzymanego wyniku: dodatni lub weryfikacja niepotwierdzona z komentarzem o ponownej kontroli za pewien okres czasu oraz dalsza diagnostyka

Czy wynik nieujemny badania HBsAg wydawany jest w twoim laboratorium bez wykonania testu potwierdzenia?

hbsag ankieta wynik
 • 72,1% (75 odpowiedzi) – nie
 • 27,9% (29 odpowiedzi) – tak

Czy w twoim laboratorium wykonuje się test potwierdzenia HBsAg?

hbsag ankieta
 • 55,8% (58 odpowiedzi) – nie
 • 42,3% (44 odpowiedzi) – tak
 • 1% (1 odpowiedź) – jeśli lekarz zleci test potwierdzenia wtedy wysyłamy takie badanie
 • 1% (1 odpowiedź) – wykonuje je dla nas inne laboratorium

Czy w przypadku uzyskania nieujemnego wyniku HBsAg oraz jego potwierdzeniu testem potwierdzenia wydajesz oba wyniki, czy tylko wynik testu potwierdzenia?

Hbsag wynik nieujemny
 • 43,3% (45 odpowiedzi) – HBsAg i test potwierdzenia
 • 34,6% (36 odpowiedzi) – tylko test potwierdzenia
 • 18,3% (19 odpowiedzi) – nie dotyczy
 • 1% (w odpowiedź) – wszystkie wyniki, ale dopiero po ostatecznej diagnozie
 • 1% (w odpowiedź) – oba wyniki, dodam, ze oba wyniki wydaje się też, gdy test się nie potwierdzi. Czyli HBsAg – reaktywny, test potwierdzenia – ujemny.
 • 1% (w odpowiedź) – Oba wyniki, dodam,ze oba wyniki wydaje tez, gdy test sue nie potwierdzi. Czyli HBsAg- reaktywny, test potwierdzenia- ujemny
 • 1% (w odpowiedź) – w naszym lab wynik testu potwierdzenia (tu jest chyba pomyłka i miało być testu HBsAg) jest sformułowany “konieczne wysłanie badania do weryfikacji” z odpowiednim komentarzem. Wynik testu potwierdzenia w tej formie jest wydawany, żeby badanie w systemie było “skończone”, dlatego po wykonaniu testu potwierdzenia wydawany jest wynik jedynie testu potwierdzenia.

Jaką nomenklature stosuje się w twoim laboratorium w przypadku badania HBsAg?

nazewnictwo wyników hbsag
 • 44,2% (46 odpowiedzi) – ujemny, dodatni
 • 44,2% (46 odpowiedzi) – próbka reaktywna, próbka niereaktywna
 • 3,8 % (4 odpowiedzi) – obecny, nieobecny
 • 2,9% (3 odpowiedzi) – wykryto, nie wykryto
 • 1% (1 odpowiedź) – ujemny, reaktywny, dodatni
 • 1% (1 odpowiedź) – dla badania przeglądowego HBsAg – reaktywny/ niereaktywny, dla testu potwierdzenia: dodatni/ujemny
 • 1% (1 odpowiedź) – reaktywny, niereaktywny
 • 1% (1 odpowiedź) – ujemny, powtarzalnie reaktywny

ZAPRASZAM DO DYSKUSJI!

Jak widać powyżej – co laboratorium to inne zasady, inna nomenklatura. Brak jednolitego postępowania. Niektóre z laboratoriów (zakładając, że stosują jeden z wymienionych przeze mnie testów) – nie stosują się do zaleceń producenta. Zapraszam Was serdecznie do dyskusji pod postem. Co o tym myślicie?

 • Jaka nomenklatura jest prawidłowa?
 • Czy powinno się pomijać powtarzanie badania HBsAg zalecane przez producenta?
 • Czy powinno się wydawać wynik testu HBsAg bez wykonania testu potwierdzenia?
 • Po wykonaniu badania HBsAg i testu potwierdzenia – wydać oba wyniki, czy jeden?

Źródła:

 1. Elecsys HBsAgII, REF08814848190, ROCHE Cobas e801, 2022-01 V 4.0 PL
 2. HBsAgII (HBsII) Oznaczenie do wykrywania antygenu powierzchniowego wirusa zapalenia wątroby typu B, Advia Centaur XPT Siemens, Rev. L 2021-06, REF 10492138
 3. HBsAg, Abbott architect, REF 6C36-29, 05-2019
 4. Access HBs Ag antygen powierzchniowy wirusa zapalenia wątroby typu B, Beckman Coulter, Instrukcja użycia REF. A24291, 07-2021
Wspieraj autora na Patronite

Treści które mogą Cię zainteresować:

Zastrzeżenie: Treści umieszczone na stronie fremitus.pl służą celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią one porady medycznej, nie zastępują indywidualnej porady medycznej udzielanej przez lekarza. Informacje zawarte na stronie nie mogą być podstawą stawiania diagnozy i leczenia pacjenta – w tym celu należy skontaktować się z lekarzem.

Strona główna » Dla diagnosty » Wydawanie dodatnich wyników HBsAg

6 thoughts on “Wydawanie dodatnich wyników HBsAg

 1. Co w praktyce oznacza wynik 0,6 COI [NEGATYWNY]? Czy nie powinno być dopisku reaktywny/niereaktywny? Czy zawsze w sytuacji reaktywnego wyniku jest to dopisywane obok wartości liczbowej? Można się pogubić

  1. To też kolejny problem, o którym nie napisałam w poście. Otóż: skoro nie jest to test ilościowy, czy powinno podawać się wartość? Moim zdaniem na sprawozdaniu z badań należy umieścić tylko informację “reaktywny” lub “niereaktywny”.

 2. Z nieba spadł mi ten post. Jest to temat, który nurtuje mnie od kiedy zaczęłam być zastępcą opiekuna pracowni immunochemii. Pracuję w laboratorium prywatnym, należącym do sieci laboratoriów. Pracujemy na odczynnikach Roche. Widzę, że potepowanie w przypadku wyników nieujemnych w naszym regionie jest niejednolite… Niektóre laboratoria wydają wynik nieujemny jako “powtórnie reaktywny” z odpowiednim komentarzem, że jest to badanie przesiewowe, każdy wynik powtórnie rekaktywny należy być potwierdzone testem potwierdzenia. W innych laboratoriach tej sieci (w tym moim) sformułowanie wyniku to “konieczne wysłanie badania do weryfikacji” również z ww komentarzem. Wynik testu przesiewowego jest zatwierdzany w tej formie, żeby zlecenie było w systemie jako “zakończone”
  Zgadzam się z tym, że wynik takiego badania można zareklamować, ponieważ co to za wynik “konieczne wysłanie do weryfikacji”. Zarówno w przypadku pacjentów płatnych jak i od zleceniodawców (na skierowanie) np takiego szpitala, nie jest to żaden wynik, zlecano badanie HBs antygen, a żadnej informacji czy znajduje się on w próbce czy nie nie uzyskano,dlatego strasznie “gryzie” mnie takie postępowanie,wg mnie takie badanie w ogóle nie jest zakończone. Oczywiście w przypadku wyników nieujemnych, dzownimy do pacjenta/lekarza i informujemy o zaistniałej sytuacji i koniecznym wykonaniem testu potwierdzenia, którym później jest obciążony pacjent (prosimy o stawienie się i opłatę) lub wystewiwniem zlecenia na test potwierdzenia, jeśli test przesiewowy był zlecony przez lekarza. Wydłuża to czas oczekiwania na test potwierdzenia – o ile lekarz wystawi zlecenie na test potwierdzenia tego samego dnia lub na następny, pacjent płatny zgłasza się czasami nawet po kilku dniach lub wcale. Teoretycznie nie wydaliśmy wyniku testu przesiewowego jako powtarzalnie reaktywnego, jedynie informacje o konieczności weryfikacji, ale jednak taki wynik badania nie jest wynikiem, bo nie daje żadnych informacji… Zostaje jeszcze kwestia zgłaszania do sanepidu. Postępując w ten sposób, bez wykonania testu potwierdzenia, nie mam de facto jeszcze wyniku świadczącego o obecności HBs Ag, a tylko takie się zgłasza,jednak spotkalam się z postępowaniem, że pracownicy sanepidu każą zgłaszać wyniki testów przesiewowych nawet bez wykonania testu potwierdzenia, co w ogóle mnie gryzie, bo w kwestii formalnej – każdy nieujemny wynik testu przesiewowego wg Roche wymaga potwierdzenia, mój dodatni wynik testu przesiewowego nie jest ostatecznym stwierdzeniem obecności antygenu HBs… Oszaleć można. Ale bardzo dziękuję za podjęty wątek. Czuję się zmotywowana, żeby bardziej zgłębić temat i przycisnąć dyrekcję o podjęcie kroków w celu ustalenia poprawnego postępowania, wydaniu zgody na dorejestrowywanie testu potwierdzenia bez skierowania/opłaty I ujednolicenie postępowania pomiędzy laboratoriami.
  Pozdrawiam serdecznie

  1. Pytanie co w sytuacji, gdy pacjent wyprze się, że nikt do niego nie dzwonił, a za kilka lat zgłosi się, że ma marskość wątroby i laboratorium niedostatecznie poinformowało go o tym, że powinien zlecić test potwierdzenia.
   Moim zdaniem pracownik laboratorium nie będzie miał żadnych podstaw, by się z tego wytłumaczyć. W końcu postępuje niezgodnie z zaleceniami producenta testu. Jeśli chodzi o koszty takiego badania – ile jest nieujemnych wyników HBsAg, jaki to odsetek? Jak wpływa to na koszt jednostkowego badania?
   To trochę jakby wydać wynik posiewu moczu i napisać “bakterie obecne, należy zlecić identyfikację”. Niby jakiś wynik jest, ale w zasadzie to go nie ma. Może pacjent zleci drugi raz badanie, a może nie.

   Każda modyfikacja zaleceń producenta testu przenosi dużą część odpowiedzialności na laboratorium, a w zasadzie na diagnostę laboratoryjnego.

  1. Dzień dobry. W którym miejscu? Przeanalizowałam i wydaje mi się, że zapiski są prawidłowe. Może pracuje Pan na innym analizatorze i odczynniku, niż wybrany przeze mnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.