Tag: zdjęcia neutrofilii

Neutrofile – album

Kilka słów o neutrofilach Neutrofile to inaczej granulocyty obojętnochłonne. Wśród krwinek białych (granulocytów) stanowią one najliczniejszą grupę. Neutrofile – album – tu zobaczysz jak wygląda neutrofil . Rozmiar neutrofila to….