Tag: przyczyna obniżonego fibrynogenu

Obniżony fibrynogen

Fibrynogen syntetyzowany jest w hepatocytach – komórkach wątroby. Jest on kluczowym białkiem potrzebnym do powstania skrzepu w przypadku krwawienia. Fibrynogen jest jednym z dodatnich białek ostrej fazy. Cechą charakterystyczną takich….