Tag: hemoglobina glikowana

Diagnostyka cukrzycy

W 2021 roku, jak co roku, Polskie Towarzystwo Diabetologiczne (PTD) wydało zalecenia kliniczne dotyczące chorych na cukrzycę, które opisują diagnostykę cukrzycy. W wytycznych umieszczono informacje, dzięki którym można potwierdzić wstępną….

Hemoglobina glikowana

Hemoglobina glikowana jest parametrem, który odzwierciedla stężenie glukozy na 3 miesiące przed oznaczeniem. Zgodnie z zaleceniami PTD 2021 jednorazowe oznaczenie stężenia hemoglobiny glikowanej jest kryterium, na podstawie którego możliwe jest….