Tag: hemoliza plus plus

Hemoliza w próbce

Niektóre laboratoria umieszczają na sprawozdaniach z badań informację o treści hemoliza +, hemoliza ++, +++. Informacja ta generuje wiele pytań wśród pacjentów. Zaczynając od pytania „co to właściwie ta hemoliza?”….