Tag: fiszki

MGUS stan przednowotworowy

MGUS to stan przednowotworowy występujący przed rozwinięciem się u pacjenta szpiczaka plazmocytowego, makroglobulinemii Waldenströma, amyloidozy bądź innego nowotworu układu chłonnego. Wystąpienie MGUS – gammapatii o nieokreślonym znaczeniu (ang. Monoclonal gammopathy….

Białka ostrej fazy

Białka ostrej fazy (BOF) to białka, które reagują na toczący się w organizmie stan zapalny. Są one bardzo cennym wskaźnikiem wykorzystywanym w diagnostyce laboratoryjnej wielu stanów chorobowych. Białka te dzieli….

Sferocytoza wrodzona

Czym jest sferocytoza wrodzona? Jak się dziedziczy sferocytoza wrodzona? Na czym polega sferocytoza wrodzona? Jakie są jej objawy? Czym jest sferocytoza wrodzona? Sferocytoza wrodzona to niedokrwistość hemolityczna. Inną nazwą tego….

Test z metoklopramidem MTC

Test z metoklopramidem MTC wykorzystuje się w diagnostyce hiperprolaktynemii, czyli podwyższonego stężenia prolaktyny w surowicy. Hiperprolaktynemia może być przyczyna zaburzeń miesiączkowania, problemów z płodnością, spadku libido czy impotencji. Przed przeprowadzeniem….